Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Laboratorium

Kierownik:

 • mgr inż. Elżbieta Krempa
 • tel. kom.: 510 094 577
 • e-mail:

Kontakt:

 • e-mail:
 • tel.: 15 833 31 05
 • fax: 15 832 34 00

Pracownicy:

 • starsza specjalistka ds. analiz laboratoryjnych
  • mgr inż. Anna Łukasiewicz
   email:
 • starsza specjalistka ds. analiz laboratoryjnych
  • mgr inż. Ewa Grzesik
   email:
 • starsza specjalistka ds. ochrony roślin
  • mgr inż. Ewa Żak
   email:
 • laborantka
  • Urszula Maj
   email: lab@sodr.pl

Do zakresu działania Laboratorium należy udzielanie bezpłatnych porad w zakresie:

 • nawożenia:
  • sposobów prawidłowego pobierania prób glebowych do analizy,
  • doboru konkretnych nawozów, zgodnie z wynikami aktualnej zasobności gleb,
  • potrzeb wapnowania gleb i wyboru właściwego wapna nawozowego,
  • stosowania nawozów pojedynczych i możliwości ich mieszania,
  • zasad samodzielnego przygotowywania podłoży do siewu i pikowania warzyw i roślin ozdobnych,
  • identyfikacji niedoboru lub nadmiaru makro- i mikroelementów występujących na roślinach uprawnych,
  • stosowania racjonalnego nawożenia zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej, Integrowaną Produkcją i Ochroną Roślin, zasadami Rolnictwa Ekologicznego.
 • ochrony roślin:
  • identyfikacja chorób i szkodników roślin uprawnych, potwierdzone badaniem mikroskopowym,
  • określanie skutecznych metod i sposobów zwalczania organizmów szkodliwych,
  • pełna informacja na temat działania i stosowania zarejestrowanych w Polsce środków ochrony roślin,
  • mikroskopowe badanie stopnia dojrzałości zimujących otoczni parcha jabłoni, między innymi celem wychwycenia pierwszych i ostatnich wysiewów zarodników workowych,
  • propagowanie zasad Integrowanej Ochrony Roślin i Dobrej Praktyki Ochrony Roślin.
 • wykonywanie analiz glebowych:
  • gleb i podłoży ogrodniczych - na zawartość odczynu, zasolenia oraz azotu azotanowego, przyswajalnych form fosforu, potasu, magnezu i wapnia,
  • gleb pod uprawy sadownicze i rolnicze - na zawartość odczynu, przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu.
do góry